• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Godina gradnje: 2007/2008
Investitor: Bašić - Herceg Novi
Opšta karakteristika radova: Izvođenje građevinskih radova
Klijent: Boris Bašić

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://krusoniskogradnja.com/images/referece/2008/id08

Certificates

sertifikati

sertifikati

 

100 najvecih

COE2018

ASCON

Reference

Pozovite nas!

Krušo D.O.O. potražuje veći broj radnika različitih profila.

Krušo D.O.O.
Servisna zona bb
Igalo
Crna Gora

Telefon: +382 31 336 020
Fax: +382 31 336 019
e-mail: krusozona@t-com.me